Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Χρήσιμες Πληροφορίες από το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού.

Τελευταία ενημέρωση 30/01/2014 
.
Η απαντήσεις στα παρακάτω ερώτημα δίνονται μέσα από άλλες σελίδες και αρχεία PDF ή WORD επίσημων φορέων, υπουργείων κλπ.  Εάν σας ζητηθεί να ανοίξετε κάποιο PDF ή WORD αρχείο μπορείτε να το κάνετε άφοβα αφού όλες οι σελίδες και αρχεία έχουν ελεγχθεί από εμάς.

1) Πως βγάζω βιβλιάριο απορίας;
Δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εφόσον δεν δικαιούνται άλλη δημόσια ασφάλεια άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα είναι :

Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής (ομογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή ανιθαγενείς ή υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανασφάλιστοι και με οικογενειακό ετήσιο εισόδημά που δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 Ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης. Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.
Αίτηση χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κατοικίας ή στην περίπτωση που δεν ασκεί την αρμοδιότητα ο Δήμος σας λόγω έλλειψης προσωπικού στον Δήμο που θα υποδείξουν, π.χ. για τους κατοίκους του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης στον Δήμο Καλλιθέας, Λ. Βενιζέλου Ελευθερίου 273 & Σόλωνος 133, Καλλιθέα, 17674, 3ος όροφος.
Διαβάστε την εγκύκλιο ΕΔΩ

2) Που μπορώ να βρω μια λίστα με όλα τα κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία στην Ελλάδα;
Διαβάστε την απάντηση ΕΔΩ


3) Υπάρχει κάποιο κοινωνικό ιατρείο για ανασφάλιστα παιδιά;
Από τις 15/05/2013 θα λειτουργεί στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του ΑΤΤΙΚΟΥ Νοσοκομείου, Παιδιατρικό Ιατρείο για δωρεάν κλινική εξέταση ή και εμβολιασμό σε παιδιά ανασφάλιστων και άπορων οικογενειών.  Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ


4) Πως μπορώ να βγάλω Πιστοποιητικό Κοινωνικής Προστασίας για έκδοση βιβλιαρίου ανασφάλιστου;
-Στους ομογενείς που διαθέτουν βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για απόκτηση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή ελληνικής ιθαγένειας.
- Στους αλλοδαπούς με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους υγείας (υγείας).
- Στους νόμιμα διαμένοντες στη χώρα μας υπήκοοι των συμβαλλόμενων μερών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους.
- Στους αλλογενείς συζύγους Ελλήνων, στους συζύγους ομογενών και στους συζύγους πολιτών χώρας μέλους της Ε.Ε. καθώς και στα παιδιά τους (ΥΑ 139491/2006 περ. 4Αγ και 4Αδ).

Δεν δίνεται βιβλιάριο, αλλά χορηγείται πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει η ανάγκη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κατόπιν βεβαίωσης της ανάγκης αυτής από κρατικό νοσοκομείο και ο πιθανός χρόνος νοσηλείας και αποθεραπείας από την ασθένεια.
Αίτηση χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κατοικίας ή στην περίπτωση που δεν ασκεί την αρμοδιότητα ο Δήμος σας λόγω έλλειψης προσωπικού στον Δήμο που θα υποδείξουν, π.χ. για τους κατοίκους του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης στον Δήμο Καλλιθέας, Λ. Βενιζέλου Ελευθερίου 273 & Σόλωνος 133, Καλλιθέα, 17674, 3ος όροφος.
Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ ( κεφ Α, ΠΑΡ. 4,α,β,γ,δ)

5) Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών μπορούν να έχουν παροχές ασθένειας σε είδος
Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στα  υποκαταστήματα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους, καλύπτονται για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος εφόσον έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον (3000) τρεις χιλιάδες ημερομίσθια στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ. Η ως άνω ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τη  ημ/νία υποβολής της αίτησής τους για ασφάλιση και λήγει με την συνταξιοδότησή τους από οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό. Επίσης, μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών, που έχουν πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο από τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα αριθμό  ημερομισθίων για τη χορήγηση της κατώτερης σύνταξης γήρατος (4500 ημερομίσθια), καλύπτονται από το ΙΚΑ για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος.

Απαραίτητη προϋπόθεση και στις δύο περιπτώσεις είναι η εγγραφή των ανέργων στα μητρώα των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ, και σχετική βεβαίωση από το οικείο ασφαλιστικό φορέα.
Πηγή ΕΔΩ
6) Παροχές Ασθένειας σε Είδος στους Ανέργους Ηλικίας ανω των 29 εως 55 ετών
Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ασφαλίζονται πριν την διακοπή της εργασίας τους, καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος από αυτόν για διάστημα μέχρι δύο (2) χρόνια. Εάν έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερους από ένα ασφαλιστικό οργανισμό, καλύπτονται από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο έχουν ασφαλιστεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι εν λόγω άνεργοι θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα, να προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα συνεχές τουλάχιστον δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στην ασφάλιση, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και ότι κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.
Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από το οικείο ασφαλιστικό φορέα στην οποία θα βεβαιώνεται ότι: α) έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας,  προσαυξανόμενες μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ού) και μέχρι το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) έτος της ηλικίας κατά εκατό (100) ημέρες ανά έτος και ότι β) δεν ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.
Πηγή ΕΔΩ

7) Παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης σε Ανέργους Ηλικίας μέχρι 29 ετών
Άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ για παροχές ασθενείας σε είδος, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στα  υποκαταστήματα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους.

Οι εν λόγω άνεργοι θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα, να προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα τουλάχιστον δίμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και ότι κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά τρίμηνο. Επίσης, θα πρέπει να είναι ανασφάλιστοι, να μη σπουδάζουν και μόλις αναλάβουν εργασία θα πρέπει να το δηλώσουν στο υποκατάστημα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους.
Το βιβλιάριο ασθενείας που χορηγείται ισχύει για ένα εξάμηνο και ανανεώνεται με την προσκόμιση νέας βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ, ότι συνεχίζουν να είναι άνεργοι.
Πηγή ΕΔΩ

8) Κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και μέχρι των 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους και παραμένουν άνεργοι
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ (θα σας ζητήσει να ανοίξετε αρχείο WORD, κάντε το άφοβα)


9) Ποια είναι τα δικαιώματα των καρκινοπαθών ασθενών και των οικογενειών τους;
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ


10) Μικρός αριθμός ανασφάλιστων πολιτών (100,000 τον χρόνο, για δύο χρόνια) μπορεί να έχει πρόσβαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ


11) Με έγγραφο του υπουργείου υγείας δόθηκαν οδηγίες σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία ώστε να δέχονται ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ασθενείς για δωρεάν νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  Αυτό ισχύει για κατόχους βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας, ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους Αλλοδαπούς, και αποκλειστικά μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας.
Διαβάστε το έγγραφο ΕΔΩ


12) Έκδοση Βιβλιαρίου Ανασφάλιστου σε πολίτες με οφειλές σε ασφαλιστικούς φορείς και διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ  πρ. Δ28. Οικ. 41730/3670 Οδηγία του Υπουργείου Εργασίας προς όλους τους Δήμους δικαιούνται ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ:

Α. Πολίτες και τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι είναι μεν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών ταμείων ( π.χ. ΟΑΕΕ), έχουν απολέσει την δυνατότητα παροχής περίθαλψης από αυτά λόγω χρεών, αλλά έχουν ήδη προχωρήσει σε διακοπής ή αδράνειας εργασιών στην ΔΟΥ, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1102/14-07-2005 εγκύκλιο , συνεπώς δεν ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, είναι ανασφάλιστοι και δικαιούνται έκδοση βιβλιαρίου, τηρούμενων των προϋποθέσεων της ΚΥΑ 139491/2006 (Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασι¬ών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ια¬τροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.)

Β. Πολίτες και μέλη των οικογενειών τους,  οι οποίοι είναι μεν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών ταμείων (π.χ ΟΑΕΕ), έχουν απολέσει την δυνατότητα παροχής περίθαλψης από αυτά λόγω χρεών, αλλά δεν έχουν προχωρήσει διακοπής ή αδράνειας εργασιών στην ΔΟΥ, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1102/14-07-2005 εγκύκλιο και δικαιούνται έκδοση βιβλιαρίου, τηρούμενων των προϋποθέσεων της ΚΥΑ 139491/2006, (Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασι¬ών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ια¬τροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών) και η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αποκλειστικά λόγω εγκυμοσύνης ή ανίατου/δυσίατου/χρόνιου νοσήματος από το οποίο πάσχουν εφόσον από τα σχετικά δικαιολογητικά και με την συνδρομή κοινωνικής έρευνας, διαπιστώνεται ότι συντρέχει αδυναμία κάλυψης των βασικών βιοτικών τους αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου τους. Η αξιολόγηση γίνεται από την Αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής αφού της διαβιβαστούν όλα τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά. Το βιβλιάριο έχει ισχύ για ένα χρόνο.
Διαβάστε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Το άρθρο βρίσκεται εδώ και η σελίδα θα εμπλουτίζεται συνέχεια με χρήσιμες πληροφορίες, οπότε καλό θα ήταν όσοι ενδιαφέρονται να ρίχνουν ματιές. 
 

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

A Sierra Leone story: Yannis Behrakis at TEDxAthens 2013

Theremin – Η μουσική από τον αιθέρα.
Περί θερεμίνης (theremin) ο λόγος σε τούτο το μικρό αφιέρωμα… Και σπεύδω να καθησυχάσω. Όχι δεν πρόκειται για καμιά περίεργη …χημική ουσία από αυτές που ενέπνευσαν κατά καιρούς δεκάδες μουσικούς (δεν έχω δει όμως ποτέ καμία να αναφέρεται στα …credits!). Πρόκειται απλώς για ένα μουσικό όργανο! Θα αναρωτηθεί ο γνωστός, αυστηρός και δύστροπος αναγνώστης μου: “και τι έχει αυτό το μουσικό όργανο ώστε να αξίξει ιδιαίτερη αναφορά;” Ας απαριθμήσω λίγα επιχειρήματα: πρόκειται ίσως για το πιο περίεργο σε εμφάνιση και τρόπο παιξίματος όργανο… Πρόκειται επίσης και για ένα από τα πιο δύσκολα στο να παιχτεί σωστά όργανο… Υπήρξε ένα από τα πρώτα όργανα παραγωγής συνθετικού ήχου, (προ-προ-πάππους των σημερινών synth)… Και έχει και μια ωραία ιστορία! Πιστεύω να σε έπεισα αγαπητέ αναγνώστα με αυτόν τον αφοπλιστικό καταιγισμό επιχειρημάτων! Στο ψητό λοιπόν…

Το αξιοπερίεργο του theremin είναι ότι είναι ένα όργανο που παίζεται εκ του μακρόθεν! Κυριολεκτικά στον αέρα (βέβαια εδώ μπορούμε να αναφέρουμε και τις περίφημες …κιθάρες του αέρα, που όλοι κάποια στιγμή έχουμε παίξει, φευ, χωρίς ήχο όμως!!). Πως γίνεται όμως αυτό το μαγικό; Εδώ θα χρειαστεί λίγο …φυσική (όσοι έχετε κακές λυκειακές αναμνήσεις από αυτό το μάθημα αγνοήστε την επόμενη παράγραφο!! -πλάκα κάνω, μην τολμήσει και το κάνει κανείς!)

Theremin1Το όργανο όπως βλέπετε και στην εικόνα είναι απλώς ένα κουτί από το οποίο προεξέχουν δύο κεραίες. Η μία (η κάθετη) χρησιμεύει στο να ελέγχει τον τόνο του ήχου, η άλλη (η οριζόντια) την ένταση. Πλησιάζοντας λοιπόν το χέρι μας στην κάθετη ο τόνος γίνεται ψηλότερος ενώ πλησιάζοντας στην οριζόντια η ένταση χαμηλώνει Η αρχή λειτουργίας στηρίζεται στο φαινόμενο των ετεροδυνούμενων ταλαντωτών. Οι δύο κεραίες μας παράγουν ένα ηχητικό σήμα. Το ανθρώπινο σώμα κινούμενο κοντά στις κεραίες το επηρεάζει κατά έναν τρόπο ο οποίος θυμίζει την επιρροή που μπορεί έχει ένας κινούμενος άνθρωπος στην ποιότητα λήψης της τηλεόρασης (όσοι έχετε τηλεοράσεις με εσωτερική κεραία το γνωρίζετε καλά το φαινόμενο!). Να το πούμε και πιο “επιστημονικά”; Η ανθρώπινη κίνηση προκαλεί μεταβολές του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου τις οποίες αναγνωρίζουν οι κεραίες, με την μία να “διαβάζει” μεταβολές στη συχνότητα και την άλλη στο πλάτος. Ο δε ήχος που παράγεται θεωρείται ένας από τους πιο “καθαρούς” από όλα τα μουσικά όργανα καθώς αποτελείται από ένα απλό ημιτονοειδές κύμα. Αυτά πολύ πολύ χονδρικά!! (απορίες στο διάλειμμα!)

Μετά την φυσική, η επόμενη …ώρα έχει ιστορία! Το theremin λοιπόν ανακαλύφθηκε πριν από 80 και χρόνια, το 1919! Ο εφευρέτης του ήταν φυσικά φυσικός, ονόματι (τότε) Lev Termen… Τόπος: η Ρωσία, η οποία μόλις 2 χρόνια πριν είχε γίνει μέλος της ΕΣΣΔ (η Οκτωβριανή Επανάσταση γαρ…) Όχι και το ιδανικότερο περιβάλλον για κερδοφόρες καινοτομίες δηλαδή, παρόλο που λέγεται ότι και ο ίδιος ο Lenin εντυπωσιάστηκε από το όργανο και έκανε μάλιστα και μερικά μαθήματα. Ο κ.Termen πήρε λοιπόν το όργανο του παραμάσχαλα και έφυγε στη Δύση, στην μητρόπολη της αγοράς, τις ΗΠΑ, όπου συν τοις άλλοις άλλαξε και το όνομα του σε …Theremin (βλέπετε δεν είναι μόνο οι δικοί μας που μετέτρεπαν το “Παπαδόπουλος” σε “Πάπας”!!). Όπως κάθε νεοαφιχθείς στον Νέο Κόσμο, είχε και μεγάλα και φιλόδοξα σχέδια. Πίστευε ότι το νέο αυτό όργανο θα μπορούσε να αντικαταστήσει από μόνο του ολόκληρες ορχήστρες (προφητικός πάντως ο τύπος ε;) και το πλάσαρε με το “διαφημιστικό” σλόγκαν “music from the ether”. Με τα πολλά κατάφερε να πουλήσει τα δικαιώματα της εφεύρεσης στην RCA η οποία και έβγαλε στην αγορά 500 κομμάτια, περιζήτητα σήμερα (ένα τέτοιο κοστίζει σχεδόν 15000$, οπότε αν έχετε κοσμοπολίτη παππού μουσικό, για ψάξτε τις αποθήκες του!), χωρίς όμως ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία (πολλοί αγοραστές μάλιστα τα επέστρεψαν αγανακτισμένοι).

Clara RockmoreΟ Theremin πάντως βολεύτηκε στον Νέο Κόσμο, βρήκε και γυναίκα (μια μαύρη μπαλαρίνα), έκανε και παιδιά, αλλά το american dream έγινε american nightmare αφήνοντας τον άφραγκο (αδόλλαρο για να ακριβολογούμε!). Όμως meanwhile back in communist Russia εξυφαίνονταν δόλια σχέδια για την μοίρα του! Η συνέχεια θυμίζει κατασκοπευτική noir ιστορία. To 1938 πράκτορες της KGB τον “εξαφάνισαν” από τις ΗΠΑ και τον ξαναεμφάνισαν σε κάποιο μακρινό στρατόπεδο συγκέντρωσης της Σιβηρίας (ω, συγγνώμη, στρατόπεδα συγκέντρωσης είχε μόνο ο Χίτλερ!!). Αφού λοιπόν αναμορφώθηκε και “αποφοίτησε” ευδοκίμως, μπήκε “εθελοντικά” στην υπηρεσία της κολλοσιαίας σοβιετικής πολεμικής μηχανής σχεδιάζοντας διάφορα κατασκοπευτικά gadgets (κάτι σαν ένας Mr.Q) και μάλιστα θεωρείται ο εφευρέτης του διαβόητου κοριού! Για σχεδόν τριάντα χρόνια θεωρούνταν αγνοούμενος μέχρι που εμφανίστηκε μετά την πτώση του “σιδηρού παραπετάσματος” και απόλαυσε τα λίγα χρόνια που του απέμεναν γυρίζοντας τον κόσμο δίνοντας διαλέξεις εκμεταλλευόμενος τον μύθο του. Η τελευταία σελίδα γράφτηκε το 1993…

Μυθιστορηματική ζωή ο κ. Theremin! Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει ταινία στο σινεμά. Και ήταν το σινεμά αυτό που πρώτο εκτίμησε τις δυνατότητες του theremin, βγάζοντας το από το βάθρο του “αξιοπερίεργου”. Στη δεκαετία του 50 αρκετοί σκηνοθέτες εκμεταλλευόμενοι τον ιδιόρρυθμο και ολίγον τι ανατριχιαστικό ήχο του, το χρησιμοποίησαν σε ταινίες (μαντέψτε!) τρόμου και επιστημονικής φαντασίας, σε Β-movies αλλά και σε …Α-Movies. Ενδεικτικά αναφέρω: “The Day the Earth Stood Still” (1951), “It Came From Outer Space” (1953), “The Lost Weekend” (1945, σε σκηνοθεσία του μεγάλου Billy Wilder και μουσική του Miklos Rozsa), “Forbidden planet” (1956, με την μουσική του Bebe Barron) και το περίφημο “Spellbound” του Hitchcock (και πάλι Rozsa στη μουσική). Στην πιο σύγχρονη εποχή το χρησιμοποίησε ο Danny Elfman στην ταινία του Tim Burton “Mars Attacks” (1996), η οποία ήταν μάλιστα μια παρωδία των sci-fi ταινιών των 50s.

Jimmy PageΣτα 60s ο ψυχεδελο-space απόκοσμος ήχος του theremin γοήτευσε πολλούς ανήσυχους μουσικούς που έψαχναν κάτι καινούργιο στον ήχο (και όχι μόνο!). Στην διάδοση του συνέβαλε και ο γνωστός Robert Moog, ο οποίος άρχισε να κατασκευάζει μαζικά theremins (ακόμη και σήμερα έχει εταιρεία που φτιάχνει theremins). Έτσι μουσικοί όπως οι Beach Boys, οι Led Zeppelin, οι Bonzo Doo Dah Dog Band, ο Captain Beefheart χρησιμοποίησαν το theremin για την ενσάρκωση των μουσικών τους ονείρων. Στη συνέχεια όμως τα “λουλούδια” μαράθηκαν, τα ναρκωτικά έγιναν σκληρότερα, μαζί και η μουσική, και το theremin πέρασε στην αφάνεια μαζί με όλη την εποχή. Για σχεδόν είκοσι χρόνια παρέμεινε στην αφάνεια. Η μόδα όμως της επιστροφής στον αναλογικό πρωτόγονο ήχο που σάρωσε το δεύτερο μισό των 90s έφερε το theremin πάλι στο προσκήνιο. Σ’ αυτό συνέβαλε και ένα ντοκυμανταίρ του Steven Martin με τίτλο “Theremin: An Electronic Odyssey” του 1993, το οποίο και ανακίνησε το ενδιαφέρον με αποτέλεσμα πλήθος καλλιτέχνων να το χρησιμοποιήσουν στις ηχογραφήσεις τους (βλ. παρακάτω).

Το theremin υπήρξε ίσως το πρώτο ηλεκτρονικό όργανο και άνοιξε τον δρόμο για την κατασκευή και άλλων “παράξενων” οργάνων όπως το Ondes-Martenot το οποίο και χρησιμοποιούσε την τεχνική του Theremin, και όπου με ένα δαχτυλίδι που φορούσε ο εκτελεστής μπορούσε να παραλλάσει την νότα που έπαιζε (χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τον γνωστό αβανγκαρντίστα Edgard Varese). Σαν όργανο όμως είναι απίστευτα δύσκολο στην εκμάθηση (θεωρείται μάλιστα το …Έβερεστ των οργάνων, ενώ μια στατιστική αναφέρει ότι το 90% όσων παίζουν theremin τα παρατάει μέσα σε 6 μήνες!). Η δυσκολία του έγκειται στο ότι δεν υπάρχει άμεση επαφή με το όργανο και έτσι απαιτείται σταθερό χέρι …χειρούργου, απόλυτη ακρίβεια και έλεγχος στην κίνηση αλλά και απόλυτη ακινησία του υπόλοιπου σώματος. Έχει όμως τεράστιες δυνατότητες καθώς μπορεί να φτάσει ένα εύρος οκτώ οκτάβων (!), αλλά στα χέρια κάποιου μαθητευόμενου μάγου ο ήχος του μπορεί να θυμίζει …γάτα που της πατάν την ουρά! Ο …Καβάκος του Theremin είναι (ήταν δηλαδή) η Clara Rockmore (1911-1998), μαθήτρια (και παρ’ ολίγον γυναίκα) του εφευρέτη, η οποία έβγαλε και αρκετούς δίσκους για solo theremin καταφέρνοντας να παίξει ολόκληρες μελωδίες από συμφωνικά έργα και όχι απλώς ηχητικά συνοδευτικά εφέ! Η διάδοχος της σήμερα θεωρείται η Lydia Kavina, ανιψιά του Theremin (όλοι μια οικογένεια είμαστε τελικά σ’ αυτή την ιστορία)!

Lydia KavinaΠέρα από τις ηχογραφήσεις, πολλοί καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν το theremin στις συναυλίες καθώς είναι ένα πολύ …εφετζίδικο στη θέα όργανο. Καλλιτέχνες που συνιστούν μια ετερόκλητη λίστα η οποία περιλαμβάνει τους Talking Heads, Violent Femmes, Simon & Garfunkel, Pram, Super Furry Animals, My Life Story, Legendary Pink Dots, Afghan Whigs, τις …Spice Girls και τους Man or Astroman? (ο μπασίστας των οποίων μάλιστα είχε προσαρμόσει ένα τέτοιο όργανο σε μορφήν …κιθάρας!). Από τους ντόπιους ήρωες (κατά το “local heroes”) οι μόνοι που ξέρω ότι χρησιμοποιούν theremin στις συναυλίες τους είναι οι Active Member, το οποίο μάλιστα χειρίζεται ο ίδιος ο B.D.Foxmoor. Ο ίδιος έπαιξε και theremin στο “Νανούρισμα” από τον δίσκο της Sadahzinia “Στο χρώμα της στάχτης”.

Ακολουθεί ένα άτυπο πρoσωπικό ΤΟΠ-11 τραγουδιών στα οποία κάνει την εμφάνιση του το theremin.

1. Good Vibrations – Beach Boys
Δικαιωματικά καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Όχι μόνο ο ήχος του theremin είναι διαυγής και σαφής και δίνει το κύριο χρώμα στον ήχο (αν και στην πραγματικότητα δεν ήταν ακριβώς theremin αλλά ένα theremin-οειδές όργανο ονόματι tannerin), αλλά είναι και το πιο επιτυχημένο! Νο 1 και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού το 1966. Και είναι και η αιτία για την οποία οι Beach Boys καταλαμβάνουν κάποιες σειρές στα κιτάπια της ιστορίας της ηλεκτρονικής μουσικής!

2. Sleep – Godspeed You Black Emperor
Το εκπληκτικό κομμάτι που ανοίγει το 2ο δισκάκι του περίφημου “Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven”. Που ξεκινάει με έναν θλιμμένο μονόλογο αναπόλησης μιας ωραίας παραλίας της νιότης στο Coney Island (όλες οι παραλίες είναι ωραίες στη νιότη!) και σημαδεύεται από τον ανατριχιαστικό απόμακρο ήχο του theremin που μοιάζει να έρχεται από τα βάθη της μνήμης και επιτείνει το νοσταλγικό κλίμα… Μοναδικής ομορφιάς κομμάτι, από έναν δίσκο ο οποίος έχει ήδη καβατζώσει θέση στην δεκάδα της λίστας που θα μας καλέσει ο Μπάμπης να κάνουμε τα Χριστούγεννα του 2009 με τους καλύτερους δίσκους της δεκαετίας!

3. Whole Lotta Love – Led Zeppelin
Οι New Yardbirds μεταλάσσονται σε Led Zeppelin και ο ήχος του ροκ μεταλάσσεται σε κάτι πιο σκληρό και αιχμηρό. Εμβληματικό κομμάτι, στο μεταίχμιο μιας εποχής, από το group του Jimmy Page (τότε τουλάχιστον ακόμη ως τέτοιο λογίζονταν). Με το theremin να συμβάλει σημαντικά σε εκείνο το εντελώς freak-out απόσπασμα στη μέση του κομματιού…

4. Electricity – Captain Beefheart and the Magic Band
Ισορροπώντας (όχι πάντα με επιτυχία) στα όρια μεγαλοφυΐας και παράνοιας ο Captain Beefheart ηχογραφεί το 1967 τον 1ο του δίσκο, το θρυλικό πια “Safe as milk”. To theremin κοντράρεται με την ιδιόρρυθμη φωνή του “Καπετάνιου” (η οποία λέγεται ότι …κατέστρεψε ένα μικρόφωνο κατά την απόδσση του κομματιού αυτού) και μαζί καλωσορίζουν την εποχή του ηλεκτρισμού με ένα εντελώς …”περνάς απέναντι” κομμάτι! To oποίo μάλιστα υπήρξε και αφορμή του διαζυγίου με την A&M οι υπεύθυνοι της οποίας δεν το ήθελαν στο LP (ήταν εκτός των εμπορικών standards!).

Theremin5. Mysterons – Portishead
Πινελιές από το theremin παιγμένο από τον Adrian Utley στοιχειώνουν κυριολεκτικά την ατμόσφαιρα σ’ αυτή την αξέχαστη κινηματογραφική noir ελεγεία που ανατρίχιασε καρδιές εκεί πίσω στο 1994…

6. Oxygene 10 – Jean Michel Jarre
Mπορεί o πιο διάσημος γιος διάσημου μπαμπά Jean Michel να υποκύπει συχνά στην μεγαλομανία του, μπορεί εξίσου συχνά να γοητεύεται από τον ηχητικό λαπά του new age, όταν θέλει όμως μπορεί και δημιουργεί εκπληκτικές ηλεκτρονικές ατμόσφαιρες. Όπως εδώ στο “Oxygene 10″ από τον δίσκο “Oxygene 7-13″, όπου το theremin δεν χρησιμοποιείται ως …ηχητική “γλάστρα” απλώς για το εφέ, αλλά παίζει μια εντελώς space-out μελωδία.

7. Velouria – Pixies To group περνά την …”Pixies in Spaaace” φάση του (κατά το “Pigs in Spaaace” από το Muppet Show!), o Vaughan Oliver διακοσμεί το εξώφυλλο με ιπτάμενους δίσκους, ο Frank Black φαντασιώνεται συναντήσεις με εξωγήινους και το theremin κρύβεται διακριτικά κάτω από στρώσεις κιθαριστικού θορύβου.

8. Echoes – Pink Floyd
Δύο χρόνια πριν την μετάβαση τους στην σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, στο LP “Meddle,” οι Pink Floyd απογαλακτίζονται σιγά σιγά από τον Syd Barrett και δημιουργούν αυτό το 23λεπτο μουσικό ταξίδι το οποίο πιάνει μια ολόκληρη πλευρά δίσκου. Μια συνήθεια που έγινε μανιέρα τα χρόνια εκείνα! Ε ρε punk που τους χρειαζόταν!

9. Metal fingers in my body – Add N To X
Ϊσως είναι το group που έχει τιμήσει με το παραπάνω την εφεύρεση του Theremin. Έχει μάλιστα ως μόνιμο μέλος του τον πολύ καλό “θερεμινοπαίχτη” Steven Claydon. Από πολλά κομμάτια που θα μπορούσαν να είναι σε αυτή την θέση, διάλεξα τούτο το σκληρό (ακόμη κι απ’ τον τίτλο) κομμάτι, όπου το theremin γονατίζει κυριολεκτικά…

10. Race for Prize – Flaming Lips
Πιο pop από ποτέ στο κομμάτι αυτό από το “Soft Bulletin” οι Flaming Lips. Tο theremin παλεύει να ακουστεί “δυναστευόμενο” από τα πλούσια ψεχεδελικά έγχορδα…

11. Le soleil est pres de moi – Air
Δύο ταλαντούχα γαλλόπουλα, μαζεύουν επιρροές δεξιά κι αριστερά και τις συνθέτουν σε ένα ηδονικό αμάλγαμα. Ηδονικό όσο μια παγωμένη μαργαρίτα μια ζαλισμένη από τη ζέστη βραδιά. Όσο και το τεμπέλικο γοητευτικό αυτό κομμάτι από το EP “Premiers Symptomes”. Αν υπήρχαν στα 50s synths κάπως έτσι θα ακούγονταν…

Επίσης theremin έχει ακουστεί στα: “Jacky Cane” – Hooverphonic, “Saturn III” – Fu Manchu, “Get your freak on” – Missy Elliott, στον δίσκο “Alice” του Tom Waits και στο “Dopes to Infinity” των Monster Magnet, “Cup of coffee” – Garbage, “Astronaut” – David Byrne (στον τελευταίο του δίσκο του “Grown Backwards”), “Take a run at the sun” – Dinosaur Jr, “Lovely Head” και “Sonar 2000″ των Goldfrapp, “Funeral Song” – Sleater Kinney, “God monster” – Cramps, “Little people” – White Stripes, “Egobrain” – System of a Down, “Tiny Golden Books” – Coil, “Shot Shot” – Gomez, “Richard III” – Supergrass, “Holes” – Mercury Rev, “Dang” – Jon Spencer Blues Explosion. Και ασφαλώς πολλά ακόμη…

1η δημοσίευση: http://www.mic.gr

21/06/2004

Το άρθρο βρίσκεται εδώ.

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Λιγούρες και Διατροφικές Ελλείψεις.

Λιγούρα
Λιγούρα. Έντονη επιθυμία για κάποια συγκεκριμένη τροφή ή για κάποιο συγκεκριμένο υγρό ρόφημα.

Όσο το ανθρώπινο σώμα παραμένει σε μια όξινη κατάσταση και υπό την επήρεια της έντονης τοξίνωσης του αίματος, των κυττάρων και των ιστών, τόσο η κάλπικη και πλάνα γεύση ανθυγιεινών εδεσμάτων θα εκφράζεται με έντονη επιθυμία – λιγούρα.

Συχνά, ο περισσότερος κόσμος υποκύπτει σε διατροφικούς «πειρασμούς», καθότι τα κύτταρα με τα οποία έχει χτίσει το σώμα του ουρλιάζουν, στην κυριολεξία, για ικανοποίηση. Κακά τα ψέματα. Η τροφή του ανθρώπου αποτελεί μια εθιστική συνήθεια. Ειδικά η σαβουροφαγία. Κατά την άποψη μου, αυτός ο εθισμός είναι τόσο επίμονος όσο και ο αντίστοιχος εθισμός στο χασίς, στο τσιγάρο, στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά. Δεν είναι απορίας άξιο γιατί όλοι έχουν εθιστεί στο ψωμί. Ειδικά, το λευκό. Το σιτάρι περιέχει πολλά αλκαλοειδή και σε μικρή ποσότητα οπιούχα συστατικά. Προσπάθησε να κόψεις το κρέας. Εύκολο. Προσπάθησε να κόψεις για πάντα το ψωμί. Σε οποιαδήποτε μορφή και τύπο. Πολύ, πολύ δύσκολο. Για να μην πω, αδύνατο.

Έχεις έντονες Ελλείψεις

Οι έντονες λιγούρες υποδηλώνουν, συνήθως, διατροφικές ελλείψεις. Οι ελλείψεις αυτές είναι τόσο μεγάλες, που το σώμα του ανθρώπου αναζητά πάση θυσία την ικανοποίηση των αναγκών του. Η έλλειψη, παραδείγματος χάρη, του μαγνησίου, εκφράζεται με έντονη επιθυμία για σοκολάτα. Είναι η σοκολάτα η μοναδική πηγή μαγνησίου; Μα και φυσικά όχι! Το μαγνήσιο υπάρχει άφθονο σε όλα τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, στις μαύρες και ανάλατες ελιές και, ειδικά, στα άγρια πικρά χόρτα. Όταν, όμως, εσύ έχεις χτίσει το σώμα σου με άρρωστα υλικά – κύτταρα και δε λαμβάνεις στην κύρια διατροφή σου, καθημερινά, τις παραπάνω τροφές, τότε το σώμα σου θα λιγουρεύεται έντονα αυτό που το έχεις συνηθίσει να λαμβάνει∙ τη σοκολάτα. Όπως, όμως, έμαθες το σώμα σου στα χειρότερα, οφείλεις να το εκπαιδεύσεις και στα καλύτερα. Εάν, φυσικά, σε ενδιαφέρει η υγεία σου. Ο εθισμός, βέβαια, είναι κάτι που δύσκολα αντιμετωπίζεται και «πεθαίνει σκληρά». Χρειάζονται με βάση την επιστήμη 21 – 30 ημέρες, για να υιοθετήσεις μια νέα συνήθεια. Δεν πιστεύεις ότι αξίζει ο κόπος;

Παρακάτω ακολουθούν οι πιο έντονες επιθυμίες – λιγούρες του σύγχρονου «πολιτισμένου» ανθρώπου, οι οποίες υποδηλώνουν διάφορες διατροφικές ελλείψεις και, παράλληλα, τον τρόπο αντιμετώπισης τους με τη λήψη κατάλληλων τροφών.

 Έχω έντονη επιθυμία για…

Εάν λιγουρεύεσαι…Σου λείπει…Τροφές που περιέχουν αυτό που χρειάζεσαι

Σοκολάτα

Μαγνήσιο Άγρια χόρτα, όσπρια, ξηροί καρποί, σουσάμι, φρούτα, ελιές

Γλυκά εμπορίου (πάστες, παγωτό, κέικ, κρουασάν, καραμέλες, κτλ)

Χρώμιο Μπρόκολο, σταφύλια, τυρί, όσπρια, δημητριακά, αρακάς
# Υδατάνθρακες Πατάτες, ρύζι, ψωμί, φρούτα, αποξηραμένα φρούτα, όσπρια, δημητριακά
# Φώσφορος Ξηροί καρποί, σπόροι, όσπρια, δημητριακά, αυγά, ψάρι, κρέας, γαλακτοκομικά
# Θείο Μπρόκολο, κουνουπίδι, λάχανο, σκόρδο, κρεμμύδι, ραπανάκια μαύρα, κράνμπερις
# Το αμινοξύ τρυπτοφάνη Σε όλα τα ζωικά προϊόντα, αμύγδαλα, καρύδια, όσπρια, δημητριακά, σταφίδες, γλυκοπατάτες, σπανάκι και όλα τα φυλλώδη λαχανικά

Ψωμί (ειδικά το φρυγανισμένο και το ψωμί του τοστ)

Άζωτο – πρωτεΐνη Όλα τα ζωικά προϊόντα, όσπρια, δημητριακά, ξηροί καρποί, σπόροι

Λαδερά φαγητά πολύ λιπαρά φαγητά, τροφές με πολύ λίπος

Ασβέστιο Τα φύλλα από τα ρεπάνια, άγρια χόρτα, σουσάμι, αμύγδαλα, μπρόκολο, μαρούλι, πορτοκάλια, όλα τα γαλακτοκομικά, κινόα, μαύρο σταφύλι, καροτοχυμός, μαϊντανός, όσπρια (ειδικά φακές)td>

Καφές, πράσινο τσάι, μαύρο τσάι, τσάι μάτε Lipton

Φώσφορος Ξηροί καρποί, σπόροι, όσπρια, δημητριακά, αυγά, ψάρι, κρέας, γαλακτοκομικά
 # θείο Κρόκος αυγού, κόκκινες πιπεριές, κόκκινο κρέας, μπρόκολο, κουνουπίδι, λάχανο, σκόρδο, κρεμμύδι, ραπανάκια μαύρα, κράνμπερις
 # Χλώριο (όχι το κοινό αλάτι) Μηλόξυδο, σέλερυ, σπανάκι, τομάτες
 # Σίδηρος Μαύρη σταφίδα, φακές, ηλιόσπορος, κολοκυθόσπορος, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, φύκια, φρούτα βυσσινί ή μαύρου χρώματος

Αλκοόλ

Πρωτεΐνη Όλα τα ζωικά προϊόντα, όσπρια, δημητριακά, σπόροι και ξηροί καρποί
 #    
 # Ασβέστιο Τα φύλλα από τα ρεπάνια, άγρια χόρτα, σουσάμι, αμύγδαλα, μπρόκολο, μαρούλι, πορτοκάλια, όλα τα γαλακτοκομικά, κινόα, μαύρο σταφύλι, καροτοχυμός, μαϊντανός, όσπρια (ειδικά φακές)
 # Γλουταμίνη (αμινοξύ) Λάχανο, χυμός λάχανου και συμπλήρωμα σε σκόνη (εάν υπάρχει εξάρτηση)

Μάσημα πάγου

Σίδηρος Μαύρη σταφίδα, φακές, ηλιόσπορος, κολοκυθόσπορος, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, φύκια, φρούτα βυσσινί ή μαύρου χρώματος

Καμένα φαγητά (φρυγανιές, τηγανιτές πατάτες, κρέας στα κάρβουνα)

Υδατάνθρακες Φρέσκα φρούτα

Σόδα και αναψυκτικά ή άλλα αεριούχα ποτά

Ασβέστιο Τα φύλλα από τα ρεπάνια, άγρια χόρτα, σουσάμι, αμύγδαλα, μπρόκολο, μαρούλι, πορτοκάλια, όλα τα γαλακτοκομικά, κινόα, μαύρο σταφύλι, καροτοχυμός, μαϊντανός, όσπρια (ειδικά φακές)

Πολύ αλμυρά φαγητά, αλάτι και τα υποκατάστατα του

Χλώριο Μηλόξυδο, σέλερυ, σπανάκι, τομάτες* στα πρώτα μεταβατικά βήματα απεξάρτησης, προτείνω: αλάτι Ιμαλάϊων ή ακατέργαστο, γκρίζο, λεπτό θαλασσινό αλάτι

Συμπυκνωμένες βαριές τροφές (ικανοποίηση μόνο με μαγειρεμένες τροφές)

Μαγνήσιο Ξηροί καρποί, φρούτα, λαχανικά ωμά και ατμόβραστα, όσπρια, κινόα, φαγόπυρο, ελιές, άγρια χόρτα

Προτίμηση για υγρές – υδαρείς τροφές (κυρίως χυμούς)

Νερό (λόγω αφυδάτωσης) Άφθονο υδρόμελο ή βοτανικό ρόφημα. Λήψη νερού σε ποσότητα 30 x βάρος σώματος kg=…ltr/ ημέρα

Προτίμηση για συμπυκνωμένες τροφές ΜΟΝΟ. Απέχθεια για νερό

Νερό (λόγω αφυδάτωσης) Άφθονο υδρόμελο ή βοτανικό ρόφημα. Λήψη νερού σε ποσότητα 30 x βάρος σώματος kg=…ltr/ ημέρα

Διάφορες τροφές (σαβουροφαγία) ειδικά πριν από την περίοδο

Ψευδάργυρο Κρόκος αυγού, ψάρια, στρείδια, ηλιόσπορος, κολοκυθόσπορος, λαχανικά, φύκια

Πολυφαγία Ανικανοποίητη πείνα

Σιλικόνη Κόκκινες πιπεριές, ξηροί καρποί, σπόροι, σκόρδο, κρεμμύδι, λάχανο, σταυρανθή λαχανικά
 # Τρυπτοφάνη (αμινοξύ) Σε όλα τα ζωικά προϊόντα, αμύγδαλα, καρύδια, όσπρια, δημητριακά, σταφίδες, γλυκοπατάτες, σπανάκι και όλα τα φυλλώδη λαχανικά
 # Τυροσίνη (αμινοξύ) Φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά, ζωικά προϊόντα

Ανορεξία και έλλειψη πείνας

Όλες οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Ειδικά η Β1, Β3 και Β12 Όσπρια, δημητριακά, ξηροί καρποί, σπόροι, όλα τα ζωικά προϊόντα, φυλλώδη πράσινα λαχανικά
# Xλώριο Μηλόξυδο, σέλερυ, σπανάκι, τομάτες *στα πρώτα μεταβατικά βήματα απεξάρτησης, προτείνω: αλάτι Ιμαλάϊων ή ακατέργαστο, γκρίζο, λεπτό θαλασσινό αλάτι

Τσιγάρο & οποιοδήποτε καπνό

Σιλικόνη Κόκκινες πιπεριές, ξηροί καρποί, σπόροι, σκόρδο, κρεμμύδι, λάχανο, σταυρανθή λαχανικά
 # Τυροσίνη Φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά, ζωικά προϊόντα    


Ο παραπάνω πίνακας είναι ενδεικτικός και θα πρέπει να αποτελεί, απλώς, έναν οδηγό. Θα πρέπει να θυμάστε ότι το σώμα, όταν πάσχει σε κάποιο όργανο ή παρουσιάζει κάποια συγκεκριμένη έλλειψη, τότε σημαίνει, αυτομάτως, ότι το ανοσοποιητικό σύστημα (η άμυνα του οργανισμού) βρίσκεται σε καταστολή. Αντιμετωπίστε τις παραπάνω ενδείξεις ως κατευθυντήριες και κινηθείτε πάντοτε προς μια ολιστική προσέγγιση.

• Ο πίνακας είναι από το βιβλίο του Dr. Bernard Jensen "The chemistry of Man", 1983 (deficiencies linked to specific craving and some food recommendations)

Το άρθρο βρίσκεται εδώ.
 

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Τι κάνουμε σε ένα εγκεφαλικό.Μερικές φορές τα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Δυστυχώς, η έλλειψη συνειδητοποίησης φέρνει την καταστροφή. Το θύμα με εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να υποστεί σοβαρή βλάβη στον εγκέφαλο όταν οι άνθρωποι γύρω του αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου.

Προσδιορισμός εγκεφαλικού επεισοδίου: (STROKE). Ας θυμηθούμε τα "3" βήματα, S T R.
  Τώρα, οι γιατροί λένε οτι ένας θεατής μπορεί να αναγνωρίσει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, θέτοντας σε αυτόν(ην) τρία απλά ερωτήματα: 
  S (smile)* Ζητήστε από το άτομο να χαμογελάσει.  T (talk) * Ζητήστε από το άτομο να μιλήσει λέγοντας μία απλή φράση, (πχ.σήμερα είναι μία ηλιόλουστη μέρα)  R (raise) * Ζητήστε από αυτόν(ην) να σηκώσει τα χέρια του. 

Αν αυτός ή αυτή έχει πρόβλημα με κάποια από αυτά τα καθήκοντα, καλέστε τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης αμέσως και περιγράψτε τα συμπτώματα του ατόμου.

Και νέες ενδείξεις (συμπληρωματικά) ενός Εγκεφαλικού:

Ζητήστε από το άτομο να «βγάλει» έξω τη γλώσσα του .. Αν η γλώσσα είναι «στραβά», αν πηγαίνει δηλαδή στην μία ή την άλλη πλευρά, είναι επίσης μια ένδειξη εγκεφαλικού επεισοδίου.

Το άρθρο βρίσκεται εδώ.

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Σε ένα απόγευμα έφτιαξε αυτό που δεν έφτιαξαν τα νοσοκομεία επί δεκαετίες.

Μετρά μόλις ένα μήνα ζωής, αλλά ήδη λειτουργεί με σύγχρονες, ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ηλεκτρονικής μηχανογράφησης. Το Ιατρείο - Φαρμακείο της Κατερίνης, μια δομή που συστήθηκε από εθελοντές πολίτες, χωρίς κρατική συνδρομή, διαθέτει εδώ και μερικές ημέρες ένα online σύστημα παρακολούθησης των αποθεμάτων του σε φαρμακευτικά σκευάσματα.

Από την εφαρμογή μπορεί να βλέπει ο πολίτης από το σπίτι του, αν υπάρχει διαθέσιμο στο φαρμακείο της Κατερίνης το φάρμακο που χρειάζεται, σε τι ποσότητες, με ποιες ημερομηνίες λήξης, κλπ. Με μια δεύτερη συμπληρωματική βάση δεδομένων, παρακολουθείται η διακίνηση των φαρμάκων, ώστε να διαγράφονται από το αποθεματικό και να καταγράφεται ποιος γιατρός τα συνταγογράφησε και ποιος ασθενής τα πήρε.

se-ena-apogeyma-eftiakse-ayto-poy-den-eftiaksan-ta-nosokomeia-epi-dekaeties
 
«Είναι προσβολή για τον υπουργείο Υγείας μια ομάδα εθελοντών να καταφέρνει να στήσει ένα τέτοιο μηχανισμό, λύνοντας το πρόβλημα που έχουν τα νοσοκομεία επί χρόνια. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι οι αποθήκες τους ήταν γεμάτες με φάρμακα που δεν τα γνώριζε κανείς και τελικά έληγαν και αγοράζαμε καινούρια», επισημαίνει στο newpost ο προγραμματιστής Ηλίας Τσολακίδης, ο οποίος σε ένα απόγευμα έφτιαξε την υποδομή, που επί δεκαετίες δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει το ΕΣΥ. Η εφαρμογή, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι Έλληνες από εδώ, ανήκει στο Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο της Κατερίνης, που άρχισε να λειτουργεί, υπό εθελοντές κατοίκους της Πιερίας, τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Δεν υπήρχαν χρήματα να αγοράσουμε φάρμακα κι έτσι ζητήσαμε από τον κόσμο να μας φέρει τα φάρμακα που έχει στο σπίτι του και δεν χρειάζεται. Παράλληλα, τρέχουμε και μια διαδικτυακή καμπάνια (http://www.kikaf.org/), για να βάλουμε στο παιχνίδι και τους Ευρωπαίους. Ήδη έγραψαν για εμάς Γερμανοί δημοσιογράφοι και μέσα στα Χριστούγεννα έφτασαν 12 πακέτα με αρχινημένα φάρμακα που συγκέντρωσαν Γερμανοί πολίτες», λέει ο κ. Τσολακίδης, μετρώντας συνολικά 4.000 συσκευασίες στο κοινωνικό φαρμακείο.
 «Δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε την Πολιτεία. Εξάλλου στόχος μας να κλείσουν τα εθελοντικά ιατρεία και φαρμακεία το συντομότερο δυνατό. Μέχρι όμως να μην υπάρχει η ανάγκη ύπαρξής τους, απαιτούμε δωρεάν υγεία έτσι όπως την φανταζόμαστε εμείς. Και δεν την περιγράφουμε θεωρητικά. Δείχνουμε στην Πολιτεία τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να λειτουργεί», καταλήγει ο προγραμματιστής.

Μάλιστα, από τα διαθέσιμα φάρμακα μπορούν να επωφεληθούν οι πολίτες όλης της χώρας, μέσω των Κοινωνικών Φαρμακείων άλλων περιοχών. Όπως εξηγεί ο κ. Τσολακίδης, «όποιος θέλει μπορεί να μπαίνει και να βλέπει αν υπάρχει το φάρμακο που χρειάζεται και στην συνέχεια, μέσω του Κοινωνικού Φαρμακείου της περιοχής του, να μας ζητηθεί κι εμείς να το στείλουμε».

Το άρθρο και επιπλέον φωτογραφίες, βρίσκεται εδώ