Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Trive / Ευημερία.

Η ταινία THRIVE είναι ένα αντισυμβατικό ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο μας ακολουθώντας τη ροή του χρήματος προς τις πηγές του και ξεσκεπάζοντας την παγκόσμια συσσώρευση εξουσίας σχεδόν σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Πλέκοντας μαζί επιστημονικά επιτεύγματα, συνειδητότητα και ακτιβισμό, το THRIVE προσφέρει πραγματικές λύσεις, ενδυναμώνοντάς μας με πρωτοφανείς και τολμηρές στρατηγικές για να ανακτήσουμε τη ζωή και το μέλλον μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε:
http://www.thrivemovement.com/
Για να προμηθευτείτε το THRIVE σε DVD:
http://www.thrivemovement.com/store
Υποστηρίξτε το κίνημα THRIVE:
http://www.thrivemovement.com/promote

(Σημείωση: Η παρούσα είναι η εξουσιοδοτημένη μετάφραση του ντοκιμαντέρ, που έγινε από μια ομάδα επαγγελματιών χρησιμοποιώντας το αγγλικό αρχείο υποτίτλων.)

Υποστηρίξτε το κίνημα THRIVE:
http://www.thrivemovement.com/promote

Film Synopsis:
THRIVE is an unconventional documentary that lifts the veil on what's REALLY going on in our world by following the money upstream -- uncovering the global consolidation of power in nearly every aspect of our lives. Weaving together breakthroughs in science, consciousness and activism, THRIVE offers real solutions, empowering us with unprecedented and bold strategies for reclaiming our lives and our future.